Contegilta uusi kaksitoiminen rivijäähdytin datakeskusten jäähdyttämiseen

CoolTeg Plus DF40 on rivijäähdytin, joka perustuu innovatiiviseen kaksoisnestejäähdytyksen periaatteeseen, joka yhdistää vesipohjaisen ja suoran kylmäainejäähdytyksen.

Yksikössä on ainutlaatuinen ja erittäin tehokas lämmönvaihdin, joka mahdollistaa vapaajäähdytyksen käytön. Järjestelmän tärkeimmät toiminnalliset elementit on integroitu sisäyksikköön. Lämpö johdetaan ulos konesalista nestepiirin avulla. Tämä piiri on kytketty kahteen haaraan yksikön sisällä – vesi/ilma lämmönvaihtimeen ja vesijäähdytteiseen lauhduttimeen. Vesi/ilmalämmönvaihdinta käytetään aina ensisijaisesti, kun ulkolämpötilat ovat riittävän alhaiset, kun taas vesijäähdytteistä lauhdutinta käytetään pääasiassa kesän lämpimimpinä päivinä, jolloin jäähdytetään kylmäainepiirin avulla.

Yksikkö voi toimia kolmessa eri tilassa: vapaajäähdytys, kylmäainejäähdytys ja hybriditila, joissa yksikön molemmat haarat, vesijäähdytys ja kylmäainejäähdytys, toimivat rinnakkain.

CoolTeg Plus DF40 – tämä ainutlaatuinen jäähdytysyksikkö, jonka leveys on vain 40 cm ja nimellinen jäähdytysteho 24,5 kW, liitetään nestekiertoon (vesiglykoli), joka sisältää pumpun ja ulkolauhduttimen. Näillä rivijäähdyttimillä voidaan toteuttaa monia erilaisia konfiguraatioita yhdessä räkkien kanssa, kuten kuumakäytävä, kylmäkäytävä tai Closed Loop. DF40-rivijäähdyttimillä lisätään kätevästi konesalin jäähdytysjärjestelmän redundanssia: voit käyttää vain yhtä tai useampaa jäähdytintä yhdistettynä samaan nestepiiriin, voit liittää osan jäähdyttimistä eri nestepiireihin tai kaikki omiin nestepiireihinsä.

Verrattuna puhtaasti vesijäähdytteisiin järjestelmiin (CW-yksiköt), joissa käytetään lauhduttimia, CoolTeg Plus DF -järjestelmä tarjoaa huomattavia etuja sisäyksikön redundanssin suhteen.

Suorahöyrysteisiin jäähdytysjärjestelmiin verrattuna CoolTeg Plus DF:n etuna on se, että se mahdollistaa vapaajäähdytyksen ja tuo merkittäviä säästöjä käyttökustannuksissa lähes ympäri vuoden, mikä on erityisen arvokasta jatkuvasti nousevien energiahintojen vuoksi.

Lisävarusteina myös DF40 rivijäähdyttimeen on saatavilla mm. kondenssivesipumppu, ilmankostutin, SNMP kortti ja kahdennettu virransyöttö.