Muut

Konesalin infrastruktuuriin kuuluu räkkien ja jäähdyttimien ohella mm. järjestelmien hallintaohjelmisto (DCIM), asennuslattia ja tietoliikennekaapeleille sopivat kaapelitiet.