Konesalipalvelut

Konesalipalvelut datakeskuksiin aina konseptisuunnittelusta ylläpitoon. DCI:n ja kumppaneidemme vankka osaaminen sekä kokemus konesalipalveluista varmistavat laitteille pitkän elinkaaren. Lisäksi kiinnitämme erityistä huomiota kustannustehokkuuteen ja toimivuuteen, jotta konesalipalvelut tuottaisivat mahdollisimman paljon hyötyä asiakkaillemme.

Konseptisuunnittelu

Konesalipalveluiden suunnittelu

Konesalipalvelut voivat sisältää kaiken mahdollisen konesalin suunnittelusta aina sen huoltoon ja päivittämiseen. Konseptisuunnittelussa teemme konesalipalvelut asiakkaalle kokonaisvaltaisesti pitkän aikavälin suunnitelmalla hänen omista tarpeistansa lähtien. Vahva ja monipuolinen osaamisemme varmistaa, että kaikki näkökulmat ja eri järjestelmien väliset riippuvaisuudet tulee huomioitua.

 

Pitkä kokemuksemme ja yhteistyö useiden johtavien valmistajien kanssa antaa meille ainutlaatuisen kyvyn laatia toimivat konesalipalvelut.

Asennus- ja käyttöönottopalvelut

Konesalipalvelut ja asennus

Toimitamme erilaiset konesalipalvelut kokonaisuuksina asennettuna ja käyttöönotettuna. DCI-Ratkaisujen konesalipalvelut voivat sisältää kaikki järjestelmät ns. avaimet käteen -periaatteella. Asennukset suoritamme pääosin paikallisten kumppanien kanssa ja järjestelmien käyttöönotot teemme itse.

 

Konesalipalvelut hoidetaan aina huolella ja asiantuntevasti. Projektissa meillä on aina vetovastuu, ja vastaamme kumppaneiden työstä kuin omastamme.

Huolto- ja ylläpitopalvelut

Konesalin huolto osana konesalipalveluita

Konesalipalvelut voivat sisältää myös kattavan huollon ja ylläpidon. Otamme mielellämme huolto- ja ylläpitovastuun toimittamistamme järjestelmistä. Datakeskuksen elinkaaren kannalta on ehdottoman tärkeää, että jatkuva huolto ja ylläpito hoidetaan osana konesalipalveluita.

 

Tarvittaessa voimme toimittaa laitteisiin alkuperäiset varaosat. Konesalipalvelut ovat siis monipuolinen kokonaisuus, joka huolehtii kattavasti konesalinne toimivuudesta!

Lisätietoja konesalipalveluista

Konesalipalvelut kattavalla ammattitaidolla

Luotettavat ja toimivat konesalipalvelut ammattitaitoisella toteutuksella. Suunnittelemme konesalipalvelut aina asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisiksi. Haluatko kuulla, miten tarjoamamme konesalipalvelut voivat hyödyttää teitä?
 

Konesalipalvelut ovat yhä tärkeämmässä roolissa yritysten toiminnassa

Konesalipalvelut ovat muuttuneet yhä tarkeämmäksi osaksi yritysten toimintaa tukevista peruslähtökohdista. Tänä päivänä yritys voi ulkoistaa konesalipalvelut ja keskittyä täysillä omaan ydinliiketoimintaansa eli siihen, minkä ympärille yrityksen ansaintalogiikka ja koko olemassaolon tarkoitus perustuu. Yrityksen ei tarvitse huolehtia itse toiminnanohjausjärjestelmän toiminnasta eikä viestintäsovelluksista, kuten sähköpostijärjestelmistä, sillä konesalipalvelut tarjoava toimija voi vastata näistä. Tällöin yrityksen tietohallinto voi olla rakenteeltaan kevyt ja toimia ohjaavassa roolissa.

 
Konesalipalvelut voidaan jaotella palvelusisällön perusteella esimerkiksi hosting-tyyliseksi palveluhotellitoiminnaksi, jolloin asiakkaalla on mahdollisuus operoida ja hoitaa tietoteknisiä konesalipalveluita itse tai kolmannen osapuolen toimesta. Ratkaisuja tuottavat yritykset haluavat kuitenkin yhä enemmän tarjota puhtaan konesalitilan sijaan enemmän lisäarvoa tuovia palveluita, ja ottaa kokonaisvastuuta asiakkaiden järjestelmistä konesalipalveluiden avulla. 
 

Monipuoliset konesalipalvelut

Konesalipalveluiden kriittisyys on yksi keskeinen tekijä, joka vaikuttaa konesalin sähkönjakeluun, jäähdytykseen ja järjestelmien kahdentamiseen. Yhteiskunnallisesti merkittävien toimijoiden, kuten valtion eri toimielimien tai vaikkapa pankkien järjestelmät, ovat poikkeuksetta niin kriittisiä, että pienikin vikatilanne voi aiheuttaa laajamittaisia vaikutuksia. Yksinkertaisimmillaan rahan nostaminen pankkiautomaatilta ei onnistu, jos konesalit ovat häiriötilassa. Siksi konesalipalvelut ovat monen toiminnan kannalta tärkeitä. On myös tärkeää, että palveluiden tarjoaja pystyy luotettavasti toteuttamaan toimintavarman ratkaisun. Tilatessasi konesalipalvelut meiltä, voit olla varma, että saat kokonaisvalmaisesti toimivan ratkaisun! Ota yhteyttä niin suunnitellaan konesalipalvelut juuri teille.
 
Vastaavasti päivittäistavarakaupan järjestelmiin kohdistuva häiriötilanne voi johtaa kassajärjestelmien toimimattomuuteen. Pahimmillaan yhteiskunnassa tapahtuva viestintä pysähtyy, tuotantotalouden parissa toimivan yrityksen tuotantolinja pysähtyy ja heijastusvaikutusten seurauksena yhteiskunta voi ajautua helposti pienimuotoiseen kaaostilaan. Tämän vuoksi konesalipalvelut ovat ratkaisevassa roolissa myös päivittäistavaroiden kauppaamisessa.
 

Kestävät ratkaisut tulevat halvemmiksi

Konesalipalvelut auttavat kestävien ratkaisujen luomisessa. Konesalit on rakennettava luotettavien ja toimivien ratkaisujen päälle. Valitettavan usein pitkälle viety investointikustannusten minimointi johtaa lopulta käyttökustannusten osalta negatiiviseen lopputulokseen. Epäpuhtaista materiaaleista valmistettujen tai laadun osalta tarkastamattomien komponenttien käyttäminen voi tuoda investointihetkellä säästön, joka katoaa moninkertaisena aiheutetun vakavan häiriön seurauksena konesalissa ilmenevän vikatilanteen myötä.

 

Sähkönjakelun varmistaminen on tärkeä osa konesalin toimintaa

Kriittisin osa-alue konesalissa on sähkönjakelu ja sen varmentaminen. Konesalipalvelut tarjoavat ratkaisuja myös varmaan sähkönjakeluun. Ilman varmennettua sähkönjakelua konesalipalvelut eivät voi taata korkeaa käytettävyyttä. Yleisesti ottaen Suomessa valtakunnanverkko tarjoaa melko vakaan sähkönjakelun, mutta käytännössä konesalipalveluita tarjoavan yrityksen tulee huomioida lyhyetkin räpsyt tai sähköpiikit. Siksi UPS-järjestelmät ja varavoimadieselit ovat perusedellytys varmennetulle sähkönjakelulle. Vastaavasti laadukkaan konesalin sisällä tapahtuva sähkönjakelu on rakennettava käyttövarmoilla tuotteilla aina laiteräkkiin asti.

Myös jäähdytys on oleellinen osa konesalipalveluita

Myös jäähdytys on konesalipalveluiden osalta täysin keskeinen elementti. Ei ole ollenkaan poikkeavaa, että palvelinkaappi tuottaa jopa 15 kW lämpökuorman. Tällöin lämpötilojen nousu on hyvin nopeaa jäähdytyslaiterikkojen aikana, jolloin palvelinrikkojen tai palvelukatkojen kohtaamiselta ei voida välttyä. Laadukkaiden jäähdytinlaitteiden, konesalipalveluiden sekä järjestelmän redundanttisuusajattelun avulla vahinkotilanteet voidaan välttää.

 

Jos DCI-Ratkaisujen kattavat konesalipalvelut kiinnostavat, ole yhteydessä meihin! Etsitään yhdessä juuri teille sopiva ratkaisu.