DCI-Ratkaisut Oy:ltä konesalitekniikkaa Fingridille

Fingrid on uudistanut ja varmentanut konesalitekniikkaa tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Kokonaisuus sisältää useamman konesalin.

Projektin alussa Fingrid asetti tavoitteen rakentaa erittäin korkean käytettävyyden ympäristön, joka turvaa Fingrin tietojärjestelmien turvallisen toiminnan.

"DCI-Ratkaisut Oy pystyi tarjoamaan suunnitelman mukaisen ratkaisun ja kustannustaso oli myös kilpailukykyinen", kertoo Fingridin tietotekniikkapäällikkö Marko Haikarainen.

DCI-Ratkaisut toimitti palvelin- ja tietoliikennekaapit ja niihin integroidun energiatehokkaan jäähdytysjärjestelmän, tietoliikennekaapeloinnin sekä erilaisia lisätarvikkeita. Räkki- ja jäähdytystekniikan ratkaisu perustuu DCI:n maahantuomaan Contegin teknologiaan.

Tietoliikennekaapelointi toteutettiin viimeisimpien standardien vaatimusten mukaisesti. "Erityisesti ratkaisun joustavuus ja modulaarisuus olivat tärkeitä valintakriteereitä", kertoo Fingridin tietoliikenneasiantuntija Petri Mäkynen. "Myös ratkaisun pitkä elinkaari, joka mahdollistaa päivitykset vieläkin suuremmille siirtonopeuksille miellytti meitä", Petri täydentää.

Konesalin toimitusprojekti eteni aikataulun mukaisesti ja se on valmistunut kokonaisuudessaan viime vuoden loppupuolella. DCI:n puolelta projektin vetäjänä toimi tuotepäällikkö Jyrki Laine, joka kertoo että "DCI:n puolesta toimitus olisi voitu tehdä tarvittaessa jopa nopeammin".

"Olemme erittäin tyytyväisiä projektiin Fingridin kanssa ja siihen, että pystyimme vastaamaan vaativan asiakkaan tarpeisiin. Contegin, R&M:nja muiden valmistajakumppaneidemme kanssa meillä on erittäin hyvät valmiudet toteuttaa isoja konesaliympäristöjä avaimet käteen –toimituksena", kertoo DCI-Ratkaisut Oy:n toimitusjohtaja Veli-Matti Laurikka.