Monitorointi

Vain sitä mitä mittaamme voimme kehittää. Datakeskuksissa on kriittistä monitoroida jatkuvasti eri resurssien tilaa, riittävyyttä ja muutoksia. Mittausten perusteella voidaan generoida tarvittavat hälytykset, joiden avulla käynnistetään tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Jatkuvan seurannan avulla voidaan ennustaa laajennustarpeita. 

DCI:n monipuoliset vaihtoehdot monitorointiin tarjoavat kokonaisvaltaisen näkymän datakeskuksiin ja varmistavat toimivuuden nyt ja tulevaisuudessa. 

Langaton sähkönmittausjärjestelmä

Datakeskuksen sähkönjakelun valvonta laadun ja energiankulutuksen osalta on tärkeää. Packet Power -järjestelmän avulla se voidaan tehdä yksittäisestä palvelimesta aina datakeskuksen kokonaisuuteen asti. 

Mittaamiseen käytetään älyjohtoja ja muihin laitteisiin integroitavia mittareita. Packet Power -mittarit voivat olla sähkökeskuksissa, virranottimissa ja PDU:issa. 

Tiedonsiirto mittareilta eteenpäin perustuu langattomaan tiedonsiirtoverkkoon eikä erillisiä kaapelointeja mittareille tarvita. 

Tiedonhallinta on mahdollista EMX-sovelluksessa, josta voidaan generoida hälytykset. Vaihtoehtoisesti data voidaan siirtää kolmannen osapuolen järjestelmään standardiprotokollia käyttäen. 

Lämpökeskittymien (Hot Spot) syntyminen saadaan estettyä jäähdytyksen kohdentamisella ja tehokkaalla kylmän ja kuuman ilman eristämisellä toisistaan. 

Olosuhdevalvonta

Lämpötilojen ja kosteuden jatkuva mittaaminen on datakeskuksessa välttämätöntä. Suositeltavaa on mitata lämpötilat kaikkien räkkien eri korkeustasoilta, jotta vältetään lämpökeskittymien syntyminen. 

Ramos-järjestelmällä voidaan toteuttaa koko datakeskuksen kattava valvonta, generoida hälytykset poikkeamista operoinnista vastaaville henkilöille ja kerätä historiadataa. 

DCIM-ohjelmisto

DCIM-ohjelmistolla saadaan datakeskukseen holistinen näkymä ja kaikki data eri järjestelmistä kerätään yhteen paikkaan. Teknisten järjestelmien hälytykset ja niiden seuranta on helposti hallittavissa. Energiankäytön jatkuva mittaaminen ja energiatehokkuuden raportointi on osa järjestelmää.