Konesali on liiketoiminnan hermokeskus

Turvallinen konesali on liiketoiminnan elinehto. Meiltä saat tehokkaan kokonaisratkaisun räätälöitynä juuri yrityksesi tarpeisiin.

Yritysten ja julkisten organisaatioiden toiminta perustuu nykyään yhä enemmän ICT-tekniikan hyödyntämiseen. Käytännössä nykyisin jokaisella työntekijällä on tietokone tai useampi käytössään. Ja samaa pätee vapaa-aikaamme, käytämme jatkuvasti erilaisia applikaatioita useilla erilaisilla päätelaitteilla. Kaikki tämä vaatii konesaleja joissa nämä applikaatiot pyörivät tuhansien serverien sisuksissa.

Eri organisaatiot tarvitsevat erilaisia konesaleja

Markkinoilla puhutaan paljon pilvipalveluista. Useat yritykset siirtyvät kovalla vauhdilla pilvipalveluihin. Pilvipalvelut ovat houkuttelevia erityisesti kustannussäästöjen vuoksi, joita näyttäisi syntyvän ainakin lyhyellä aikavälillä. Kaikkiin liiketoimintoihin tai julkisen sektorin tarvitsemiin ICT-palveluihin pilvipalvelu ei ole aina sopivin vaihtoehto. Kaikki pilvipalvelut tarvitsevat konesaliratkaisun. Palveluntarjoajasta riippuen konesali sijaitsee Suomessa, Euroopassa, Yhdysvalloissa, Kiinassa tai jossain muussa maassa.

Konesalin sijainnilla on merkitystä

Useimmille yrityksille tai vaikkapa suomalaiselle sairaanhoidolle ei ole aivan sama missä datakeskus sijaitsee. Riippuen palvelusta esimerkiksi datan sijaintipaikalla on merkitystä tai tiedonsiirtoyhteyksien nopeudella voi olla merkitystä palvelun toimivuuteen. Globaalien palveluntarjoajien osalta saattaa olla vaikea selvittää sijaitseeko sensitiivinen data varmasti esimerkiksi EU-alueella tai Suomessa. Kotimaisen palveluntarjoajan kanssa tästä on melko helppo varmistua myös sopimuksellisesti. Jos data on sensitiivistä ja palvelun toimivuuteen halutaan panostaa täysillä, on suomalainen konesali yritykselle varma vaihtoehto.

Miten valitset toimivan konesalin?

Palvelinsaleissa on paljon eroja; esimerkiksi tietoturvallisuuden, fyysisen turvallisuuden, teknisen toimivuuden ja energiatehokkuuden näkökulmasta. Ei välttämättä ole helppo valita salia, joka täyttää kaikki tarvittavat kriteerit. Usein valinnan oikeellisuuden voi tietää vastaa kun konesalin käytöstä on kokemusta muutaman vuoden ajalta. Erilaisten tarkastusten ja auditointien avulla voidaan varmistaa palvelinsalin toiminnasta merkittävimmät asiat. Ehkä paras tilanne on jos omistaa oman salin, silloin tietää tarkalleen mitkä ovat sen toiminnallisuudet ja mahdolliset tulevat kehitystarpeet.

Teknologia kehittyy

Usein luullaan että yrityksen oma konesali on kallis ratkaisu. Teknologian kehittymisen myötä näin ei kuitenkaan välttämättä ole. Energiatehokkaita, turvallisia, luotettavia ja skaalautuvia ratkaisuja voidaan rakentaa kaikissa kokoluokissa. Virtualisoinnin myötä tilantarve laitteille on pienentynyt ja neliöitä tarvitaan vähemmän. Prosessointiteho ja datan määrä kuitenkin kasvaa koko ajan, joten sähkönkulutus kasvaa ja jäähdytysratkaisuiden merkitys korostuu. Suomessa on loistavat olosuhteen energiatehokkaan jäähdytyksen kannalta jo ilmastonkin vuoksi ja lisäksi voimme jatkossa soveltaa lämmön talteenottoa taloudellisesti järkevällä tavalla jo varsin pienissä ympäristöissä ja siten säästää esimerkiksi kiinteistön lämmityskuluissa. Kotimainen konesali on toimintavarma ja tehokas ratkaisu!