Jäähdytys

Valikoimassamme on energiatehokkaat ja vikasietoiset jäähdytysratkaisut isoihin ja pieniin ympäristöihin. 

Tarpeistasi lähtien valitsemme palvelinsalin tai yksittäisten räkkien jäähdytykseen sopivimman jäähdytystavan. Jäähdytys voidaan toteuttaa kylmällä vedellä tai jäähdytysaineella. Kohdennettua jäähdytystä varten kaapit voidaan ryhmitellä kuuma- tai kylmäkäytäviin.

Rivijäähdyttimet ja CoolTop

Käytäväratkaisussa kylmä tai kuuma ilma koteloidaan käytäväksi räkkirivien väliin. Asettamalla CoolTeg Plus -rivijäähdyttimet osaksi kaappirivistöjä tai CoolTop jäähdyttimet kaapiston päälle saadaan jäähdytys kohdennettua jäähdytettäville laitteille.  

Lämpökeskittymien (Hot Spot) syntyminen saadaan estettyä jäähdytyksen kohdentamisella ja tehokkaalla kylmän ja kuuman ilman eristämisellä toisistaan. 

Rivijäähdyttimillä saadaan toteutettua jäähdytysratkaisut High Density-ympäristöihin, joissa tarvitaan kapasiteettia jopa 40 kW per räkki.

Kaappikohtainen jäähdytys / Closed Loop

Suljetun ilmankierron Closed Loop -järjestelmässä kuuma ja kylmä ilma kiertää räkkien ja jäähdyttimen sisällä siten että kylmä ja kuuma ilma eivät sekoitu keskenään. Jäähdytys toteutetaan kaappien väliin asennettavilla CoolTeg Plus -rivijäähdyttimillä tai kaapin sisään asennettavilla CoolSeven -jäähdyttimillä. Tätä menetelmää käytetään tyypillisesti muutamien kaappien jäähdytyksessä. Jos kaappeja on enemmän kuin kuusi, on kuuma- tai kylmäkäytäväratkaisu yleensä toimivampi. 

Mikäli lämpökuormaa on alle 2 kW, lämpö poistetaan kaapista energiatehokkailla EC-puhaltimilla. Tällöin on huomioitava, että lämpö poistetaan tilasta muulla järjestelmällä.

Vakioilmastointikoneet (CRAH)

Perinteisin tapa jäähdyttää datakeskuksia on käyttää vakioilmastointikoneita, jotka puhaltavat kylmää ilmaa korotetun lattian alle, josta ilma ohjataan räkkien eteen, tai vaihtoehtoisesti suoraan lattiaa pitkin. Räkissä olevat laitteet imevät viileän ilman räkkien edestä ja kuuma ilma tulee ulos räkkien takaa. Kun tähän menetelmään yhdistetään kylmä- tai kuumakäytävärakenteet niin ratkaisusta saadaan varsin energiatehokas.

Vakioilmastointikoneilla tehtävällä jäähdytyksellä ei yksin pystytä tekemään High Density -ympäristöihin tarpeeksi kapasiteettia vaan silloin tarvitaan lisäksi vaikkapa rivijäähdyttimiä.

Lauhduttimet ja vedenjäähdyttimet

Vesijäähdytteisessä järjestelmässä kylmän veden tuotanto tehdään mielellään vapaajäähdytyksellä hyödyntäen ulkona olevaa viileä ilmaa. Kun ulkolämpötila nousee liian korkeaksi, tarvitaan kompressoreita avuksi. 

Joissain kiinteistöissä voidaan koneellisen jäähdytyksen sijasta hyödyntää kaukokylmää. Kaukokylmän yhteyteen on syytä toteuttaa varajärjestelmä. 

Kylmäaineella tehtävässä jäähdytyksessä tarvitaan kompressorien lisäksi ulos asennettavat lauhduttimet.