Turvajärjestelmät

Datakeskuksen turvallisuus ja toimintavarmuus kaikissa olosuhteissa koostuu useista eri järjestelmistä ja prosesseista. Monitorointi ja dokumentointikin on itse asiassa osa turvallisuutta. Keskeisiä turvajärjestelmiä ovat kulunvalvonta ja lukitus, paloturvallisuus ja videovalvonta. 

Sammutusjärjestelmät

Merkittävä osa konesalien riskienhallintaa on sammutusjärjestelmät. Tyypillisesti datakeskukset varustetaan kaasusammutusjärjestelmillä. Isoissa yksiköissä vesisumujärjestelmä on potentiaalinen vaihtoehto. 

DCI:n valikoimasta löytyy erilaiset vaihtoehdot kaiken kokoisiin kohteisiin koko salin kattavasta järjestelmästä suljetun ilmankierron räkkiin asennettaviin järjestelmiin. 

Palonestojärjestelmät

Sammutusjärjestelmiä korkeamman suojauksen tarjoaa tulipalon estävät järjestelmät. DCI tarjoaa ns. vähähappijärjestelmää, jossa konesalin happipitoisuus pidetään 15,5 %:ssa, jolloin tulipalo ei syty eikä leviä. Järjestelmä analysoi sensorien avulla tilan happipitoisuutta ja säätää sitä sen mukaan. 

Sähköinen lukitus

Monissa organisaatioissa palvelinkaapit halutaan lukita tietoturvasyistä. Palveluntarjoajilla tämä on ehdoton vaatimus, jolla varmistetaan, että eri yritysten käyttäjät eivät pääse missään tilanteessa käsiksi toisten käyttäjien laitteisiin. 

Valikoimassamme on sähköinen lukitusjärjestelmä, joka voidaan asentaa valmiiksi tehtaalla räkkeihin. Järjestelmä koostuu sähkölukoista, erilaisista lukijoista ja tunnistimista sekä ohjausyksiköistä ja ohjelmistosta.